WebDict
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
>> Phần mềm tính âm lịch - Developing lunar calendar software >> Chuyen doi duong lich sang am lich
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1098688735

Message started by Vo hong Thai on 10/24/04 at 22:18:51

Title: Chuyen doi duong lich sang am lich
Post by Vo hong Thai on 10/24/04 at 22:18:51

Co phan mem nao de chuyen doi ngay thang duong lich sang ngay thang am lich khong ?xin cho biet de thu dowload ve dung. Cam on.

Title: Re: Chuyen doi duong lich sang am lich
Post by Tuan on 10/25/04 at 00:24:55

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

Title: Re: Chuyen doi duong lich sang am lich
Post by minh tri on 04/08/05 at 04:21:56

chao chuong trinh
co the cho toi biet lich am duong nam 1987
co day du cac ngay thang am duong nam 1987

Title: Re: Chuyen doi duong lich sang am lich
Post by habachan on 04/24/05 at 16:53:30


Tuan wrote:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/


Title: Re: Chuyen doi duong lich sang am lich
Post by josephin on 05/11/05 at 13:19:29

Giup em voi,
Em sinh lich duoi la 28/02/1984. va bo me em lay luon ngay day lam ngay sinh cua em. tinh ra lich tren thi hinh nhu la ngay 29/02/1984.Nhung em cung ko biet chinh xac lich tren la ngay nao nua..
Xin moi nguoi giup em voi. :'( :'( :'(

WebDict » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.