WebDict
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
>> Phát triển - Development >> Hiển thị font tiếng Việt của từ điể
/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1121677154

Message started by duy anh on 07/17/05 at 23:59:13

Title: Hiển thị font tiếng Việt của từ điể
Post by duy anh on 07/17/05 at 23:59:13

Các bác cho em hỏi la làm thế nào để hiển thị được tiếng Việt của các file CSDL từ điển mà anh Đức đang dùng, các bác dùng font gì vậy? giúp em với, em mò mãi mà không được.

WebDict » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.