Tra từ điển - Dictionary lookup
Xem âm lịch - View Lunar Calendar

 
Welcome, Guest. Please Login or Register.
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Reply Send Topic Print
Hop Lop (Read 0 times)
ocean
GuestHop Lop
02/01/04 at 17:31:23
 
(font UNICODE 6909 telex).
Lâu lắm rồi không gặp nhau, Tổ chức họp trên mạng đi.
G_Hải đã chuyển về phòng 306-B2 tt Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội. Điện thoại 047563534.
Mùng 3 tết Giáp thân, GHải và vợ chồng nhà Tân(Oanh đến nhà HHùng, có nhiều ảnh chụp đẹp.
Back to top
(attachment deleted)  
 
Email   IP Logged
Pages: 1
Reply Send Topic Print