Tra từ điển - Dictionary lookup
Xem âm lịch - View Lunar Calendar

 
Welcome, Guest. Please Login or Register.
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Reply Send Topic Print
Dùng web server khác như resin, tomcat ... (Read 0 times)
Nguyễn Đức Thành
GuestDùng web server khác như resin, tomcat ...
06/24/04 at 23:38:33
 
Các bạn cho mình hỏi cách sử dụng servlet chạy trên webserver Resin chẳng hạn để viết 1 trang web từ điển dùng   VietDict của anh Đức. Vi hiện tại mình sài webserver là Resin và không muốn sử dụng thêm 1 webserver nữa. Mong các bạn và anh chị giúp cho.
 
Cám ơn nhiều
Back to top
(attachment deleted)  
 
Email   IP Logged
htb
YaBB Newbies
*


What is essential is
invisible to the eye

Posts: 15
Re: Dùng web server khác như resin, tomcat ...
Reply #1 - 06/25/04 at 00:59:38
 
Trong WebDict có sẵn mấy cái servlet rồi đó, chạy với Tomcat ngon lành. Cách làm như sau:
 
1) Tải chương trình từ điển về và cài đặt trong một thư mục C:\TuDien chẳng hạn
 
2) Trong $TOMCAT_HOME/webapps tạo các thư mục sau:
 
tddt
tddt/WEB-INF
tddt/WEB-INF/lib
 
3) Copy các file sau từ C:\TuDien\dict vào thư mục tddt vừa tạo:
 
audio.gif
display.html
form.html
index.html
lvtd16.pcf
result.html
vietuni.js
 
4) Copy C:\TuDien\dict\vietdictNN.jar vào tddt/WEB-INF/lib
 
5) Tạo một file dicts.ini trong thư mục tddt, mỗi dòng chứa absolute path tới một ini-file của VietDict. Nếu bạn muốn dùng các TĐ Anh và Pháp thì dicts.ini chứa 2 dòng sau:
 
C:\TuDien\dict\ev.ini
C:\TuDien\dict\fv.ini
 
6) Tạo web.xml trong tddt/WEB-INF/, bạn có thể copy nguyên đoạn sau vào
 
<web-app>
    <servlet>
       <servlet-name>
           DictServlet
       </servlet-name>
       <servlet-class>
           vietdict.server.VietdictServlet
       </servlet-class>
       <init-param>
           <param-name>config</param-name>
                   <param-value>dicts.ini</param-value>
       </init-param>
    </servlet>
 
    <servlet>
           <servlet-name>
                 IPAServlet
           </servlet-name>
           <servlet-class>
                 vietdict.server.IPAServlet
           </servlet-class>
           <init-param>
                 <param-name>pcfFont</param-name>
                 <param-value>lvtd16.pcf</param-value>
           </init-param>
     </servlet>
 
    <servlet-mapping>
       <servlet-name>
           DictServlet
       </servlet-name>
       <url-pattern>
           /td
       </url-pattern>
    </servlet-mapping>
 
    <servlet-mapping>
       <servlet-name>
           IPAServlet
       </servlet-name>
       <url-pattern>
           /phon
       </url-pattern>
    </servlet-mapping>
 
</web-app>
 
7) Khởi động lại Tomcat, bây giờ có thể truy cập từ điển qua địa chỉ http://localhost:8080/tddt/
Back to top
(attachment deleted)  
 
  IP Logged
lvn
GuestRe: Dùng web server khác như resin, tomcat ...
Reply #2 - 07/06/05 at 07:56:39
 
Ba.n du`ng  
<servlet-mapping>  
   <servlet-name>  
  DictServlet  
   </servlet-name>  
   <url-pattern>  
  /td  
   </url-pattern>  
    </servlet-mapping>  
 
    <servlet-mapping>  
   <servlet-name>  
  IPAServlet  
   </servlet-name>  
   <url-pattern>  
  /phon  
   </url-pattern>  
    </servlet-mapping>
 
Nhu*ng pha^`n /td va` /phon la` gi` ??
Ca'm o*n
Back to top
(attachment deleted)  
 
Email   IP Logged
Pages: 1
Reply Send Topic Print