Tra từ điển - Dictionary lookup
Xem âm lịch - View Lunar Calendar

 
Welcome, Guest. Please Login or Register.
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Send Topic Print
Chương trình âm lịch bằng JavaScript (Read 0 times)
Forum Admin
YaBB Administrator
*****


...

Posts: 34
Chương trình âm lịch bằng JavaScript
09/09/04 at 04:59:55
 
Với JavaScript bạn có thể hiển thị ngày giờ trên trang Web của bạn một cách dễ dàng. Thế nhưng làm thế nào để có thể thể hiện cả ngày tháng âm lịch như trang Web mà bạn đang xem?
 
Cách giải quyết vấn đề này khá đơn giản. Bạn có thể làm theo hướng dẫn tại địa chỉ http://www.ifis.uni-luebeck.de/~duc/amlich/JavaScript/ .
Back to top
(attachment deleted)  
« Last Edit: 09/22/04 at 01:19:02 by Forum Admin »  
WWW   IP Logged
Teaa Le
GuestRe: Chương trình âm lịch bằng JavaScript
Reply #1 - 12/30/04 at 10:32:32
 

 
#1. Em co' the save ca'i li.ch na`y cho no' cha.y tren ma'y cua em -duoc khong vay?  Giong nhu webshot.com ho. co' cho li.ch dde tren desktop khi nao muon coi thi coi cho tie^.n  
 
#2. Sao ca'i link CTAL bang JavaScript khong co' work? I clicked it, no' khong mo*? dduoc page.
 
ca'm o*n nhie^`u.
Back to top
(attachment deleted)  
 
Email   IP Logged
Forum Admin
YaBB Administrator
*****


...

Posts: 34
Re: Chương trình âm lịch bằng JavaScript
Reply #2 - 01/03/05 at 01:46:08
 
Ở cuối trang http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/ có link để tải chương trình âm lịch về sử dụng offline. Trang Web chứa chương trình JavaScript hiện giờ đang gặp trục trặc, bạn có thể thử lại trong vài ngày tới.
Back to top
(attachment deleted)  
 
WWW   IP Logged
Pages: 1
Send Topic Print