Tra từ điển - Dictionary lookup
Xem âm lịch - View Lunar Calendar

 
Welcome, Guest. Please Login or Register.
Home Help Search Login Register


Pages: 1
Reply Send Topic Print
Hiển thị font tiếng Việt của từ điể (Read 0 times)
duy anh
GuestHiển thị font tiếng Việt của từ điể
07/17/05 at 23:59:13
 
Các bác cho em hỏi la làm thế nào để hiển thị được tiếng Việt của các file CSDL từ điển mà anh Đức đang dùng, các bác dùng font gì vậy? giúp em với, em mò mãi mà không được.
Back to top
(attachment deleted)  
 
Email   IP Logged
Pages: 1
Reply Send Topic Print